Start Kościół Zielonoświątkowy w Miastku
Kościół Zielonoświątkowy w Miastku

Oficjalnie Kościół Zielonoświątkowy w Miastku jako samodzielnie istniejąca jednostka istnieje od roku 1991. Wcześniej istniał jako placówka Zboru Słupskiego w Miastku. Dnia 12 lutego 1991 r., decyzją PN/62/91 Zarządu Kościoła Zielonoświątkowego, została ona przekształcona w Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Miastku. Podstawą było spełnienie wymagań statutowych placówki. Decyzję zatwierdził Prezbiter Naczelny KZ Michał Hydzik.

Swoją siedzibę Zbór KZ w Miastku miał początkowo przy ul. Kowalskiej. Aktualnie siedziba znajduje się przy ul. Dworcowej 30 [Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polski (Dz.U. Nr 41, poz. 254, z późn.zm.)]

Budynek został adoptowany i przystosowany do potrzeb wynikających ze sprawowania kultu religijnego Kościoła.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Z życia kościoła

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Spotkania

NABOŻEŃSTWO ON-LINE

ZOOM

 


TERMINY SPOTKAŃ - STAŁE


 


Czwartek, godz.18.00  Spotkanie modlitewne ul. Dworcowa 30


Niedziela, godz. 10:00 Budynek kościoła ul. Dworcowa 30 nabożeństwo główne

Dodatkowa działalność Kościoła

Młodzież