Start Moja droga do Nieba
Moja droga do Nieba

 

Dobry START - to odwrócenie się od dotychczasowego złego życia i zwrócenie się do Boga z modlitwą pokutną, błagalną, dziękczynną. To uwolnienie od starych złych nawyków, od bycia nieposłusznym Bogu i początek Nowego Życia dzięki łasce, miłości i dobroci Boga okazanej grzesznikowi poprzez śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu; poprzez zmartwychwstanie i ogłoszenie zwycięstwa życia nad śmiercią. Miłosierdzia nad sądem. Wieczności nad doczesnością.

 

Podejmuję decyzję - wierzę w usprawiedliwienie, odkupienie i życie wieczne. Podejmuję decyzję pójścia za Panem Jezusem Chrystusem. Wiarę wyznaję wobec wszystkich. Podejmuję decyzję o chrzcie wiary potwierdzającym to, w co wierzę. Wierzę również w chrzest Duchem Świętym

 

Idę drogą życia - podążam za Panem Jezusem Chrystusem; za Jego nauką, czytam Pismo Święte. Znając je, staram się być nie tylko słuchaczem, ale przede wszystkim wykonawcą Słowa Bożego.

 

Podejmuję służbę - Rozpoczynam nowy rozdział życia. To moje uczniostwo i misja. Dążę do uświęcenia życia. Dostrzegam w sobie to, co pokazuje mi Duch Święty. Dbam o rozwój talentów jakimi mnie Bóg obdarował. Poddaję się prowadzeniu i korekcie Ducha Świętego. Staję się misjonarzem - głoszę Ewangelię wszystkim ludziom.

 

INSPIRUJĄCE FRAGMENTY PISMA:

1 list Ap. Pawła do Tymoteusza 6.12
"Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków".

Ewangelia Mateusza 9.9
"I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim".

Ewangelia Jana 8.12
"A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota."

Ewangelia Jana 12.26
"Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój".

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Z życia kościoła

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Spotkania

NABOŻEŃSTWO ON-LINE

ZOOM

 


TERMINY SPOTKAŃ - STAŁE


 


Czwartek, godz.18.00  Spotkanie modlitewne ul. Dworcowa 30


Niedziela, godz. 10:00 Budynek kościoła ul. Dworcowa 30 nabożeństwo główne

Dodatkowa działalność Kościoła

Młodzież