Start
Zjednoczeni w modlitwie

W niedzielę 18.12.2016 po raz kolejny mieliśmy wspólne nabożeństwo z bratnią społecznością Misji Teen Challenge.

Od około dwóch lat spotykamy się regularnie – jedną niedzielę w miesiącu na wspólnym nabożeństwie oraz jedną środę w miesiącu na spotkaniu modlitewnym. Spotkania odbywają się zamiennie miejscami w kaplicy zboru przy ulicy Dworcowej 30, lub w kaplicy w budynku Misji Teen Challenge, ulica Gen. Maczka 10.

Ideą wspólnych nabożeństw i spotkań modlitewnych jest jedność w modlitwie o Miastko. Naszym pragnieniem jest, aby Ewangelia (Dobra Nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie) docierała do każdego zakątka w mieście. Aby uwolnienia od nałogów, uzdrowienia, cuda, akty wiary działy się w naszym mieście tak jak za dni pierwszego kościoła.

Do wielu miejsc dotarły już narkotyki, alkohol, niemoralne życie, – lecz kościół został powołany, aby przeciwstawić grzechowi moc Dobra i Miłości.

Mocą kościoła jest Łaska objawiona w ofierze Jezusa Chrystusa. To jego miłosierdzie i Jego sprawiedliwość uwolniło nas od przekleństwa grzechu.

 

Tuż przed wniebowstąpieniem Pan Jezus skierował swoje słowa do uczniów:

„Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”

Ew Mat 28:18-20

Wierzymy ze Pan Jezus powołując kościół nie zapomniał o Miastku, więc i tu chcemy dopełnić jego poselstwo - aby rozkrzewić moc zwycięstwa Dobra na złem, Prawdy nad zakłamaniem, wolności Prawdy nad niewolą grzechu.

Pastor Adam Klinowski

 

 

Foto: Joanna Zając

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Z życia kościoła

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Spotkania

NABOŻEŃSTWO ON-LINE

ZOOM

 


TERMINY SPOTKAŃ - STAŁE


 


Czwartek, godz.18.00  Spotkanie modlitewne ul. Dworcowa 30


Niedziela, godz. 10:00 Budynek kościoła ul. Dworcowa 30 nabożeństwo główne

Dodatkowa działalność Kościoła

Młodzież