Start Kościół Zielonoświątkowy w Polsce
Kościół Zielonoświątkowy w Polsce

Na skutek decyzji XII synodu (1987 r.) Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego [ZKE] o jego rozwiązaniu zaistniała potrzeba stworzenia Kościoła, który będzie kontynuował pracę oraz sprawował opiekę nad społecznością ludzi należącą do ZKE.

1 lutego 1988 roku zatwierdzono w Urzędzie do Spraw Wyznań rozwiązanie Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce. Decyzją tego samego Urzędu zatwierdzono również  w tym samym dniu powstanie Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. W skłąd Kościoła Zielonoświątkowego weszły dawne zbory:
-  zielonoświątkowców cieszyńskich,
- wierzących ze zborów stanowczych chrześcijan
- wierzących pochodzących ze zborów Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.
W roku 1988 roku Kościół Zielonoświątkowy liczył 82 zbory.

Zgodnie ze Statutem Kościoła Zielonoświątkowego  podstawową jednostką organizacyjną w Kościele jest zbór, który stanowi lokalna wspólnota wiernych. Na czele zboru stoi pastor i rada starszych. Duchowni Kościoła mogą pełnić następujące funkcje: pastora, ewangelisty, kaznodziei, nauczyciela Słowa Bożego, kierownika agendy kościelnej, prezbitera okręgowego, prezbitera naczelnego.
Kościół w Polsce jest podzielony na okręgi kościelne. Na czele okręgu stoją prezbiterzy okręgowi.
Najwyższą władzą Kościoła jest Synod. Synod Kościoła zbiera się co cztery lata.
Synod wybiera prezbitera naczelnego Kościoła oraz powołuje członków Prezydium Rady Naczelnej.
Stanowią oni Naczelną Radę Kościoła.
Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i jej Prezydium jest z urzędu Prezbiter Naczelny Kościoła.

Szczegółowe informacje na temat historii Kościoła Zielonoświątkowego można znaleźć na oficjalnej stronie Kościoła. Zapraszamy na [www.kz.pl].

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Z życia kościoła

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Spotkania

NABOŻEŃSTWO ON-LINE

ZOOM

 


TERMINY SPOTKAŃ - STAŁE


 


Czwartek, godz.18.00  Spotkanie modlitewne ul. Dworcowa 30


Niedziela, godz. 10:00 Budynek kościoła ul. Dworcowa 30 nabożeństwo główne

Dodatkowa działalność Kościoła

Młodzież