Start
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 

18 stycznia 2012 r. w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w parafii greckokatolickiej pw. świętych Włodzimierza i Olgi w Miastku. Dzięki zaproszeniu otrzymanemu od ks. Stefana Prychożdenko mogliśmy również mieć udział w tym wydarzeniu.

Obecni byli między innymi ks. Mitrat Bogdan Hałuszko z Koszalina; kapłani Kościoła Rzymsko-katolickiego: ks. Janusza Bujak, referenta do spraw ekumenizmu diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej wraz z klerykami Seminarium Duchownego w Koszalinie;  ks. Jan Cychowski - proboszcz Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku, Pastor Adam Kalinowski z wiernymi Kościoła  Zielonoświątkowego w Miastku, ks. Sebastiana Niedźwiedziński z Parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Koszalinie; Burmistrz Miastka  Roman Ramion; Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku - Tomasz Borowski; Mirosław Batruch – Radny Sejmiku Wojewódzkiego; Dyrektorzy szkól: SP nr 1 Halina Gierszewska, SP nr 2 Mariola Kopeć, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Bogdan Hnat; Przewodnicząca Stowarzyszenia Kaszubsko-Pomorskiego Małgorzata Pałubicka-Bodnar.

Tydzień Modlitw przebiega w tym roku pod hasłem „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”. Swym przesłaniem nawiązuje do przekazu 1 Listu Apostoła Pawła do Koryntian 15.51-58.
1 Kor. 15:51-58 „Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni 52. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. 53. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. 54. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! 55. Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? 56. A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; 57. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 58. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu”. (BW)

 


Dzień 1: Przemienieni przez Chrystusa – Sługę
Dzień 2: Przemienieni przez cierpliwe czekanie na Pana
Dzień 3: Przemienieni przez cierpiącego Sługę
Dzień 4: Przemienieni przez zwycięstwo Pana nad złem
Dzień 5: Przemienieni przez pokój zmartwychwstałego Pana
Dzień 6: Przemienieni przez wierną miłość Bożą
Dzień 7: Przemienieni przez Dobrego Pasterza
Dzień 8: Zjednoczeni w panowaniu Chrystusa

 

Po wspólnej modlitwie wraz z licznie przybyłymi gośćmi z innych kościołów mogliśmy zasiąść do wspólnego stołu przygotowanego przez gospodarzy, którzy przewodzili tej uroczystości.


Zdjęcia do poniższej galerii wykonał i udostępnił Grzegorz Ławer. Dziękujemy.


Dziękujemy również za wspólnie spędzony czas, za rozmowy. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą owocne w poznawaniu kultur i tradycji. Życzymy Bożego błogosławieństwa i owocnej pracy na niwie Pańskiej.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Z życia kościoła

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Spotkania

NABOŻEŃSTWO ON-LINE

ZOOM

 


TERMINY SPOTKAŃ - STAŁE


 


Czwartek, godz.18.00  Spotkanie modlitewne ul. Dworcowa 30


Niedziela, godz. 10:00 Budynek kościoła ul. Dworcowa 30 nabożeństwo główne

Dodatkowa działalność Kościoła

Młodzież